Gids voor umrah en Hadj

Hoe verricht ik umrah

Wanneer je als bedevaartganger richting Mekka vertrekt, dien je bij de ‘Miqaat’ de staat van ‘Ihraam’ aan te nemen.

 

Miqaat
Degene die de intentie heeft om de Umrah of Hajj te verrichten begint zijn bedevaart bij de Miqaat. De Miqaat zijn plaatsen die door de profeet Mohammed (sws) aangewezen zijn om de staat van Ihraam aan te nemen. Deze plaatsen zijn verschillend voor reizigers uit verschillende richtingen.

Dit is een grens waar de intentie wordt uitgesproken waarmee je in ihraamstaat treed. Als je vanuit Nederland gelijk naar Jeddah gaat dan passeer je de grens (miqaat) in het vliegtuig en dienen de mannen hun ihraamkleding al aan te hebben. Dit kunnen ze doen tijdens hun overstap. In het vliegtuig wordt aangegeven wanneer de grens bereikt wordt, dan wordt de intentie uitgesproken en begint de Talbia (hieronder meer daarover).

Begint de reis echter met een bezoek aan Madina dan passeer je niet de Miqaat en hoef je nog geen voorbereidingen te treffen voor de ihraamstaat. Nadat het bezoek aan Madina klaar is en je op weg gaat naar Mekka dan zul je met de bus naar het dichtstbijzijnde miqaat worden gebracht. Dit is Miqaat Dhul Hulayfah.

Dhul Hulayfah
Dhul Hulayfah is het startpunt van ihraam voor de mensen vanuit de richting Al-Madina. Deze plek wordt ook wel ‘Waadi al-Aqieq’ genoemd. Dit is een dorp dat ongeveer 10 km is verwijderd van Madina. De mannen kunnen hier de ghusl verrichten en de ihraam aantrekken. De vrouwen verrichten het beste de ghusl in het hotel in Madina en trekken hun gewone hijaab aan. Het is aanbevolen om bij deze miqaat te bidden. Niet vanwege de Ihraam, maar vanwege zegeningen op deze plek.
Al-Bochari heeft namelijk van Ibn ‘Omar overgeleverd dat hij heeft gezegd: ‘Ik heb de Profeet Mohammed (saw) in Waadi Al-‘Aqieq horen zeggen: “Afgelopen nacht is iemand van Allah vandaan naar mij toegekomen en zei: ‘Bid in deze gezegende vallei (Waadi) en zeg: ‘Een Umrah samen met een Hajj’

 

Ihraam
Ihraamstaat is de gewijde toestand die je aanneemt wanneer je aan de Hajj of Umrah begint. Het is een staat waarin het verboden is om bepaalde zaken te verrichten die op andere tijdstippen wel zijn toegestaan.
Het is aanbevolen om voordat je de staat van Ihraam aanneemt ‘Ghusl’ te doen; je volledig wassen. Vervolgens trek je je ihraam-kleding aan.

Voor de mannen bestaat de kleding uit ongenaaide stof, dat niet in de vorm van het lichaam is gemaakt. Het bestaat uit een bovenstuk (Ridaa’) en een onderstuk (Izaar).  Hoofdbedekking is niet toegestaan. Aan de voeten kan men sandalen dragen; in ieder geval moet men schoeisel dragen dat de enkels niet bedekt. Let op: geen onderbroek! Uit praktische overwegingen is het daarom raadzaam een riem te dragen. Wanneer men een brede riem met vakjes neemt, kan men gelijk zijn geld en papieren handig opbergen.
De vrouw draagt haar normale hijaab; wijd, ondoorzichtig en niet versierd.

1. Ihraamstaat aannemen bij de Miqaat
Vóór Ihraam
-Nagels en snor knippen, oksel- en schaamhaar verwijderen.
-Indien mogelijk het hele lichaam wassen. Parfumeer je lichaam maar niet je ihraamkleding.
(vrouwen gebruiken geen parfum)
-Ihraamkleding aan (vrouwen dragen hun normale hijaab)

Hierna treedt je in ihraamstaat door de intentie te doen voor Umrah.
Je zegt:
“Labbaika Allahouma Umrah”
لبيك اللهم عمرة
“Hier ben ik O Allah, voor een Umrah”

(Als je voor iemand anders de Umrah wilt doen en je hebt zelf al eerder Umrah gedaan, zeg je: Labbaika Allahouma Umratan  (naam van de persoon)

Daarna begin je met Talbiya, je zegt:
“Labbaika Allahouma labbayk, labbayka laa sharieka laka labbayk. Innal hamda wanni’mata laka wal mulk, laa sharieka lak.”
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ
“Hier ben ik O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U heeft geen deelgenoot, hier ben ik. Voorwaar alle lof en gunsten zijn aan U en de soevereiniteit (is aan U). U heeft geen deelgenoot.”

De mannen zeggen dit hardop (niet in koor). De vrouwen zacht. Je gaat hiermee door tot je de ka’ba ziet. Tussendoor mag je pauzeren met Talbiah door vermoeidheid of bezigheden.

Zaken die niet mogen in ihraamstaat:
-nagels of haren knippen
-parfum gebruiken
-hoofdbedekking gebruiken (mannen)
-genaaide kleding, sokken (mannen)
-handschoenen en gezichtsluier dragen
-gevonden voorwerpen pakken
-jagen op dieren, ongevaarlijke insecten/vliegen doden
-planten/bomen kappen/plukken
-huwelijksaanzoek of (naderen van) geslachtsgemeenschap
-ruzie maken

-slechte woorden zeggen

Zaken die wél mogen in ihraamstaat:
-horloge, ring, riem of bril dragen
-sandalen dragen
-parasol gebruiken
-hoofd en lichaam wassen zonder parfumhoudende producten
-wonden verzorgen
-ihraamkleding veranderen of wassen parfumvrije wasmiddel

Vanuit de Miqaat (als je van Madina komt) zul je met de bus reizen naar Mekka, dit is een reis van 475 km en duurt 6-8 uren, afhankelijk van de drukte onderweg. Onderweg ga je door met Talbiya. Je mag onderweg ook andere dhikr doen, slapen of praten.

Als je vanuit Nederland komt dan zul je In Jeddah aankomen. Je zult dan met de bus naar Mekka reizen. Dit is een reis van 85 km

Aangekomen in Mekka zul je je kamer toegewezen krijgen in het hotel en wordt er afgesproken hoe laat de Umrah wordt gedaan.

2.      Dua binnentreden moskee
Je treed met de rechtervoet de Masjid Alharam binnen en zegt:
“A’oudhu billahi al’adeem wa biwajhihi alkareem wa soultanihi alqadeem mina shaytani rajeem. Assalatou wa salamou ‘ala rasouli Llah, Allahouma iftahli abwaba rahmatik.”

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك

“Ik zoek bescherming bij Allah de Geweldige, en bij Zijn Edele Aangezicht, en bij Zijn Aloude Koninkrijk, tegen de vervloekte Shaitaan. De zegeningen en vrede zij met Allah’s boodschapper.
O Allah open voor mij de Poorten van Uw Barmhartigheid”

3. Het zien van de Ka’ba

Als je de Ka’ba ziet stop je met de talbiya. Je mag je de handen opheffen als je dat wilt, dit is overgeleverd van Ibn ‘Abbaas.
Er is geen specifieke Dua overgeleverd van de profeet (saw). Je kan een dua zeggen die je wilt. Als je de volgende dua zegt die ibn Omar ook zei, dan is dat goed:

 

“Allahuma anta salaam wa minka salaam, fa hayyinaa rabbanaa bi salaam”

اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

“Oh Allah U bent Degene Die vrij is van alle tekortkomingen. Veiligheid komt alleen van U. Begroet ons daarom -O onze Heer- met vrede”

4.    Tawaaf
Daarna ga je richting de ka’ba om met de tawaaf te beginnen. Voor de mannen is het sunnah om uitsluitend bij de tawaaf van Umrah de rechterschouder te ontbloten (Idtibaa’ heet dit).

Je zegt bismillah en begint bij de Zwarte Steen. Het is aanbevolen om deze te kussen maar dat is haast onmogelijk. Het is voldoende om de steen op afstand met de hand te groeten en je zegt dan: Allahou Akbar.
Daarna maak je 7 ronden, zonder mensen te hinderen, verdringen of te duwen. Het behoort tot de sunnah om tijdens de tawaaf Roukn Yamani aan te raken wanneer mogelijk en om tussen de Roukn Yamani en de Zwarte Steen de volgende dua te zeggen:
“Rabbana atina fi dounia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qinaa ‘adaaban naar”

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Onze Rabb, schenk ons het goede in deze wereld en het goede in het hiernamaals en bescherm ons tegen de bestraffing van het vuur

Elke keer als je bij de zwarte steen komt groet je met de rechterhand en zeg je:
“Allahou Akbar”
Op deze wijze volbreng je de 7 ronden van de tawaaf beginnend en eindigend bij de Zwarte Steen.
Het is van de sunnah dat de mannen alleen in de eerste 3 ronden van de Umrah tawaaf in sneltempo lopen (wanneer mogelijk).
Ramal heet dit.

– Je moet wudo hebben tijdens de tawaaf, mocht je tijdens de tawaaf je wodo (kleine wassing) verbreken, dien je de moskee uit te gaan, de wodo te doen op het plein, en weer terug te keren om de tawaaf opnieuw te beginnen.

-Tijdens de tawaaf mag je veel dhikr doen, dua doen voor jezelf en anderen en qoraan reciteren. Met elkaar praten is toegestaan, maar zeg alleen het goede.

-Je moet buiten de Hidjr om lopen, de Hidjr is in werkelijkheid onderdeel van de Ka’ba. 

-Het aanraken/vegen van alle hoeken, muren en de deur van de Ka’ba behoren tot de innovaties. Behalve:
*Het aanraken van `Roukn Yamani’ en het kussen van de zwarte steen ‘Hajr Aswad’ is wel van de sunnah. De profeet Mohammed(saw) heeft gezegd; “Het vegen over de Zwarte steen en de Yamani-hoek verwijdert de zonden compleet” (goed verklaard door At-Tirmidi)
*Het doen van Iltizaam tussen de hoek van de Zwarte Steen en de deur van de Ka’ba (Multazam): het plaatsen van de borst, gezicht en armen op deze plek, aanroepingen doen en vragen van Allah wat je wenst.

-Vrouwen dienen het opzoeken van de drukte bij de mannen te vermijden.

5.      Na de tawaaf
-Rechterschouder bedekken (mannen)
-2 raka’aat bidden achter maqaam ibraheem.
Onderweg zeg je:
“Wa takhidhou min maqami Ibrahima mousallah”

واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

“En neemt de standplaats van Ibrâhîm tot een plaats voor de shalât

Je bid 2 raka’aat op een willekeurige plek achter de Maqaam Ibraheem. Je reciteert in de eerste rak’a na de fatiha sura al-kafiroun en in de tweede rak’a na de fatiha sura al-ikhlaas.

6.      Zamzam water drinken
Na de tawaaf en het gebed achter maqaam ibraheem mag je Zamzam water drinken en  hiervan wat over je hoofd gieten. En je doet dua. Je kunt elke willekeurige dua zeggen. De Profeet (saw) heeft namelijk gezegd: “Het `zamzam-water is waar het voor gedronken is”      “ماء زمزم لما شرب له”
Ook kun je een beetje water over je hoofd gieten.

Na het drinken van Zamzam is het sunnah om terug te gaan naar de zwarte steen en deze te begroeten alvorens naar de Safaa en Marwa te gaan. Deze handeling is niet verplicht.

7.      Saee (lopen tussen Safaa en Marwa)

Daarna ga je richting Safaa om 7x de Saee te verrichten. En je zegt onderweg het volgende: 

“Inna safa wal marwata min shaaa’iri Llah, fa man hajja al baita aw i3tamara fa laa jouna7a alaihi an yatawafa bihima, wa man tatawaaa khairan fa inna Llaha shakiroun aliem.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ۖفَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّـهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 

“Zeker, as-Safa en al-Marwa behoren tot Gods gewijde symbolen. Als iemand dus een bedevaart maakt naar het huis, of er een bezoek aan brengt, dan is het voor hem geen overtreding als hij om beide de omgang verricht. En als iemand uit zichzelf iets goeds doet, dan is God dankbaar en wetend.” 

Daarna zeg je: “abda’ou bi ma bada’a Allahou bih

أبدأ بما بدأ الله به 

“Ik begin waarmee Allah begon

Bij Safaa aangekomen wend je tot de Ka’ba en zeg je met opgeheven handen de volgende dua 3x: 

“Allahou akbar, Allahou akbar, Allahou akbar

“Laa ilaha illa Llah wahdahou laa shareeka lah, lahou almoulkou wa lahou alhamd, youhyee wa youmeet wa houwa aala koulli shai’in qadeer.”

“Laa ilaha illa Llahou wahdah, anjaza waadah, wa nasara aabdah, wa hazama alahzaaba wahdah

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك لهُ ، لهُ الملك ولهُ الحمد يحيي و يميت وهو على كل شيءٍ قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده 

Deze dua herhaal je dus 3 keer en na de eerste en de tweede keer neem je ook een moment om dua voor jezelf te doen. 

Vervolgens loop je van Safaa richting Marwa. Onderweg doe je dua voor jezelf, je familie en moslims in het algemeen. Je kunt ook dhikr verrichten of qoran reciteren. 

Zodra je bij het groene teken komt dien je te rennen (alleen mannen) tot het andere groene teken word bereikt. Dit heeft harwala.

Aangekomen bij Marwa herhaal je de smeekbede die je bij Safaa hebt gedaan. Daarna daal je af en loop je richting Safaa. Je loopt 7x en en eindigt dus bij Marwa. Elke keer stop je om de lange smeekbede te doen.
Als je eindigt bij Marwa doe je geen dua meer en ben je klaar met de Saee. Je mag wel algemene dua doen.

8.      Haren knippen/ scheren
Als je klaar bent met Saee dan dien je je haren te knippen. Het is beter om je hoofd te scheren (als man). Bij het knippen moet wel het hele hoofd gedaan worden.
(Als je de Umrah doet die bij de Hajj hoort, en de Hajjdagen naderen al, dan kun je het beste het scheren overlaten tot na Hajj, en dus na de Umrah het gehele hoofd knippen)
De vrouw hoeft maar een klein stukje te knippen, ongeveer gelijk aan het topje van een vinger.

De rituelen van de Umrah zijn hiermee tot een einde gekomen. Alle zaken die in Ihraamstaat verboden waren zijn dan weer toegestaan.

9.      Dua verlaten moskee
Elke keer wanneer je de Masjidul-haraam verlaat zeg je:
“Bismillahie wa salaatoe wa salaamoe aala rasoeliellah, allahoemma innie as-aloeka min fadlika, allahoemma 3simnie mina shaytaani radjiem.”

 

بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم

“O Allah stuur Uw zegeningen en vrede over Mohammad. O Allah, ik vraag U van Uw gunsten. Oh Allah bescherm mij van de vervloekte shaitaan”

Hoe verricht ik hajj

De meeste mensen gaan op Hajj-attamatu’. Hierbij wordt eerst de Umrah-intentie gedaan. De Umrah wordt verricht, de ihraamstaat wordt daarna opgeheven en bij de 8e dag van Dhul-Hijja treedt men weer in ihraamstaat na het doen van de Hajj-intentie.

~8e dag van Dhul-Hijja (yawmou Tarwiya)~

In de ochtend van de 8edag van Dhul Hijja ga je je klaarmaken om de ihraamstaat aan te nemen in het hotel en je pakt je spullen in die je mee gaat nemen naar Mina waar je 5/6 dagen gaat verblijven. Neem een rugzak mee met zo min mogelijk spullen + een slaapzak.
Je treed in ihraamstaat voor de Hajj door hetzelfde te doen zoals je hebt gedaan voor de ihraam voor de Umrah; je gehele lichaam wassen, de mannen gebruiken parfum en doen de 2 ihraamdoeken aan, de vrouwen hun gewone hijaab en je zegt de intentie:

“labaika Allahouma Hajja”

لبيك اللهم حجا

“Hier ben ik Oh Allah voor het verrichten van de Hajj”

Je mag aan de intentie toevoegen:
“Allahouma hadhihi hajjatan laa riya’a fiha wa laa soumaatan

اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة

“ O Allah dit is een Hajj zonder Riyaa’ (pronken met daden) of Sum’ah (naamsbekendheid verwerven met een daad)

Als men bang is belemmerd te worden door iets zoals ziekte, dan voegt men hieraan een voorwaarde toe die hij aan Allah stelt, je zegt:
“Allahouma mahilli haithou habastani”
اللهم محلي حيث حبستني
“O Allah, mijn plek is waar U mij verhindert”

(hierbij stel je een voorwaarde aan je Ihraam, als je door ziekte of verhindering de hajj niet kunt afmaken mag je uit de ihraam treden zonder compensatie te doen; het slachten van een offer)

Daarna zeg je zoveel mogelijk Talbiah: “Labbaika Allahouma labbayk, labbayka laa sharieka laka labbayk. Innal hamda wanni’mata laka wal mulk, laa sharieka lak.”

Tussen Fajr en Dhohr vertrekt men kalm naar Mina.

-Als je voor iemand anders de Hajj wilt doen en je hebt zelf al eerder Hajj gedaan, zeg je: Labbaika Allahouma Hajjan (naam van de persoon).

~Tentenkamp Mina~
Met de bus vertrek je in de ochtend naar Mina. Aangekomen in Mina wordt je naar je tent gebracht. Deze grote tent moet je delen met ca. 35 andere mensen. 4/5 dagen lang. Hier eet je, drink je, slaap je, en bid je. Iedereen neemt zijn eigen matrasje mee om op te slapen (sommige reisbureau’s regelen het matras, even navragen). De 8e dag breng je hier dus door. Elk gebed wordt verkort gebeden maar niet gecombineerd. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk aanbidding doet zoals Talbiah, dhikr, qoraan en dua.
Bedenk dat het heel primitief is daar, je zult veel sabr moeten meenemen:

 ~ 9e dag van Dhul-Hijja (Yawmou Arafah)

Je bid Fajr in Mina, daarna vertrek je na zonsopgang rustig richting Arafah. Je gaat door met het zeggen van Talbiah (Labaika Allahouma labaik..)
Je dient veelvuldig talbiya, tahleel (zeggen van Laa ilaaha illa Llah), takbeer, lofprijzingen en dankbaarheid uit te spreken voor Allah.

Je wordt naar een tent gebracht en daar breng je de dag door. Als het tijd is voor het dohr gebed luister je naar de khotbah en bid je dohr en asr gebed verkort en gecombineerd. Daarna richt je je tot de ka’ba met opgeheven handen en blijf je tot zonsondergang dua doen. Indien mogelijk kun je de berg van genade beklimmen (Jabbel-u-Rahmah) maar dit is niet noodzakelijk omdat heel Arafah een standplaats is.

Het beste wat je die dag kunt uitspreken is:
“Laa ilaaha illaa Llaah, wahdahou laa shareeka lah, lahou almoulkou wa lahou alhamd wa houwa ‘alaa koulli shai-in qadeer”

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

De profeet  Mohammed (saw) heeft namelijk gezegd: “Het beste wat ik en de profeten voor mij hebben gezegd op de avond van ‘Arafa is:
“Er is geen ware god behalve Allah alleen. Hij heeft geen deelgenoot. Aan Hem behoort de Heerschappij en alle Lof, en Hij is Almachtig over Alle zaken”

Je blijft in deze situatie van het gedenken van Allah, het uitspreken van van de talbiya en het zeggen van de Dua die je wenst. Je hoopt dat Allah de Verhevene je laat behoren tot hen die Hij bevrijdt van het vuur en hen waarmee Hij trots is tegen Zijn Engelen. In een hadith staat namelijk: “Allah praat met trots over de mensen van `Arafa tegen de mensen van de hemel (de Engelen). Hij zegt: “Zie Mijn dienaren. Zij zijn haveloos en stoffig tot Mij gekomen.”

إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً

Er is geen enkele dag waarop Allah meer van Zijn dienaren bevrijdt van de Hel, dan de Dag van ‘Arafa.

Het staan op Arafa is een van de pilaren van de Hajj. De Hajj is alleen correct als deze pilaar volbracht is. De profeet (saw) heeft gezegd:
“De Hajj is Arafa”  (overgeleverd door Abu Dawoed en Tirmidhie)

~Muzadalifah~
Na zonsondergang vertrek je naar Muzdalifah. Hier aangekomen bid je het maghreb- en Ishagebed verkort en gecombineerd. Daarna ga je slapen in de open vlakte tot Fajr. Zorg ervoor dat je de slaapzak hebt meegenomen.

~10e dag van Dhul-Hijja (yaawmu Nahr)~

Je verricht het fajrgebed zo vroeg mogelijk in Muzdalifah en verricht dhikr tot het licht wordt. Het is aanbevolen om bij Al-Mash’arul Haraam te staan (een berg in Muzdalifah) of op een willekeurige plek in Muzdalifah. Daar wend je tot de qibla om veelvuldig Allah te gedenken, istighfaar, takbeer en dua te verrichten.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Er rust op jullie geen zonde als jullie (tijdens de Haddj) een gunst van jullie Heer zoeken. Wanneer jullie dan ‘Arafâh verlaten, gedenkt dan Allah bij het Gewijde Teken (te Moedzdalifah) en gedenkt Hem omdat Hij jullie geleid heeft, terwijl jullie daarvoor tot de dwalenden behoorden.”

 

Daarna vertrek je kalm naar Mina terwijl je de talbiah opzegt (labaika Allahouma Labaik..)

~Jamaraatul ‘Aqabah al-kobra~

Onderweg naar Mina verzamel je 7 steentjes voor het stenigen van Jamaraatul ‘Aqabah al-kobra. De steentjes dienen ongeveer ietwat groter te zijn dan een kikkererwt. Hier gooi je 7 steentjes een voor een, na het werpen van elk steentje zeg je: Allahou Akbar.
Als je klaar bent met het stenigen is dat het moment wanneer je stopt met de talbiya.

Na het stenigen begin je met het veelvuldig zeggen van Takbeer, je zegt:

“Allahou Akbar, Allahou Akbar, Allahou Akbar, Laa illaha illa Llah, Allahou Akbar, Allahou Akbar, wa lillahi Alhamd.”

‏الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر .. لا إله إلا الله .. الله أكبر، الله أكبر .. ولله الحمد

~Offeren en scheren~
Tijdens de 10e dag worden ook de schapen geofferd. Dit wordt allemaal voor je geregeld.
Als het offeren gebeurt is, dien je de haren te scheren (vrouwen alleen knippen van een een plukje haar). Nu is de ihraamstaat opgeheven en alles wat verboden was tijdens ihraam mag nu weer behalve geslachtsgemeenschap.

De volgorde van deze handelingen (stenigen, offeren, haren knippen/scheren) mag door elkaar.

Met het gooien van de steentjes en het scheren of kortknippen van het haar treedt men in de eerste Tahaloel; een fase waarin men weer zijn gewone kleren kan aantrekken en alles mag doen wat eerder verboden voor hem was tijdens de Ihraamstaat met uitzondering van het hebben van gemeenschap.

~Tawaaf al-ifadah~

Net als bij de Umrah dien je de tawaaf en de sa’ee te doen. Daarna is de ihraamstaat volledig opgeheven. Deze Tawaaf mag je de 10e dag doen maar je mag het ook uitstellen tot de ayaamu tashreeq of nog later dan dat.

~11e, 12e en 13e  dag van Dhul Hijja (ayaamu tashreeq)
Je verblijft ook deze dagen in de tent in Mina. Na het tijdstip dat de zon het hoogste punt heeft bereikt (zawaal) tot aan de avond heb je tijd om alle drie de jamaraat te stenigen, met in totaal 21 steentjes per dag.

Je begint bij Jamarah as-Sughra (de kleinste) en gooit 7 steentjes, en je zegt na iedere worp: Allahou Akbar.
Hetzelfde doe je bij Jamarah al-wustaa (de middelste) en daarna bij Jamarah al-Aqabah al Kubraa (de grootste) (dus per dag 3×7 steentjes)

Na het stenigen van de kleinste en middelste neem je even een moment om dua te doen, richtend tot de ka’ba en met opgeheven handen.
Optioneel kun je ook de 13e dag van Dhul-Hijja in Mina verblijven om te gaan stenigen)
QS {2:203} “Gedenkt God op een bepaald aantal dagen. Als iemand het haastig in twee dagen doet, dan is dat voor hem geen vergrijp en als iemand het langzamer doet, dan is dat voor hem ook geen vergrijp, als hij maar godvrezend is. En vreest God en weet dat jullie tot Hem verzameld zullen worden”

~Tawaaf alwadaa’e (afscheidstawaaf)
Voordat je vertrekt uit Mekka (omdat je terug naar huis gaat, of naar Madina vertrekt) dien je als allerlaatste handeling nog de afscheidstawaaf te doen om afscheid te nemen van het Huis. Ibn ‘Abbaas zegt namelijk in een overlevering: “De mensen vertrokken in alle richtingen. De profeet (saw) zei toen tegen hen: “Laat niemand van jullie vertrekken totdat de tawaaf om het Huis het laatste is wat hij gedaan heeft”
Na de tawaaf heb je alle rituelen van de Hajj voltooid!

~Dua verlaten moskee~

Elke keer wanneer je de masjidul-haraam verlaat zeg je:
“Bismillahie wa salaatoe wa salaamoe aala rasoeliellah, allahoemma innie as-aloeka min fadlika, allahoemma asimnie mina shaytaani radjiem.”

 

بسم الله وصلاة وسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم

 

“O Allah stuur Uw zegeningen en vrede over Mohammad. O Allah, ik vraag U van Uw gunsten, Oh Allah bescherm mij van de vervloekte shaitaan